Espehögsgatan
fick troligvis sitt namn av den "Stora pudretthögen" förkortat SP- högen. Här tippades latrin från staden och genom tillsats av kalk och torv erhöll ett pulvriserat gödningsämne kallat pudrett. SP- högen torde därmed ha bidragit till gatunamnet Espehögsgatan.

Skansgatan
har fått sitt namn efter en befästning, s.k. stjärnskans eller "redutt". Befästningen lät Gustaf Horn uppföra under Horns krig 1644. Den låg inom nuvarande lasarettsområdet vid Rönneå.
Sjöhusgatan
minner om byn Sjöhusen som var belägen strax söder om Vegeholms fågelreservat eller Sjödammarna i närheten av "Sibiriens" badplats. Byn var befolkad från slutet av 1700- talet och fram till början av 1920- talet.
Boställsgatan
kan möjligen syfta på gården Skörpinge boställe belägen utmed Helsingborgs- vägen i riktning mot Vilhelmsfält. I gården finns idag en däckhandel. (Detta är osäkert. Har Du andra uppgifter)?
Farmgatan
Gatunamnet anknyter till Stjärnsvärds system med "farmer" på slätten under 1800- talet. Även arrendegårdarna på Södra Utmarken hade var och en sitt farmnummer.
Sandåkragatan
Uppgifter förekommer att gatan uppkallats efter gården Sandåkra som tillhör Vegeholms gods. En annan förklaring kan vara att den lätta sandjorden på Södra Utmarkens åkrar bidragit till gatans namn.
Fridhemsgatan
kan syfta på gården Fridhem som låg strax väster om Helsingborgsvägen i närheten av Marco AB.
Västersjögatan
Namnet säger sig själv. Sjön (havet) belägen västerut.
Fältgatan
kan ha fått sitt namn efter gården Svältenfält som låg här. Eller åsyftas kanske helt enkelt de uppodlade åkrarna (fälten).
Ljunggatan
kommer säkert från benämningen "Ljungen" som i sin tur uppkallats av den en gång i tiden förekommande ljungheden.
Vändgatan
Har tidigare hetat Ängsstigen som ju namnmässigt var ett bättre namn med koppling till ängar och åkrar på Södra Utmarken. En liten återvändsgata i Havsbaden med samma namn, medförde dock namnbytet till Vändgatan. Detta med anledning av risk för förväxling av de båda gatorna vid t. ex. brandkårsutryckning. Hur som helst, Vändgatan som blev det nya namnet är också en återvändsgata.
Kolonigatan
har fått sitt namn efter koloniområdet "Fritiden" på andra sidan Kullavägen.
Tivoligatan
syftar på att fotbollsplanen Ljungvallen brukade nyttjas som nöjesfält under 1950-60 talet. På denna plats ligger ICA- affären "Kullahallen" idag.