Tillbaka till huvudsidan


2008-05-15

På cykelvägen parallellt med Utmarksvägen
är det personer som kastar flaskor så att dessa går i söder. Det har även visat sig att det även läggs glassplitter på bänkarna.

Så var uppmärksamma och hjälp till att
intensifiera dessa personer.

Fältgruppen inom Grannsamverkan kommer att Vara ute några kvällar/nätter.

Huvudkontaktperson
L. Frasse Franzén
0707-87 15 05