Bostad/fritidshus

Text Svenska Stöldsyddsförenigen

Det finns flera skäl att skydda sitt hem. När någon bryter sig in är det ett intrång i privatlivet som ofta är svårt att hantera, inte minst känslomässigt. De som drabbas av inbrott upplever obehag och osäkerhet. Vi kan försäkra oss mot de materiella förlusterna, men inte mot att personliga minnen försvinner eller förstörs. Det finns alltså goda skäl att så långt som möjligt förhindra inbrott. Kostnaderna är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd kan innebära.

* Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om varandras hus eller lägenheter. Med engagerade grannar kan många brott förhindras. Gå gärna med i "Grannsamverkan".

* Ta på dig "tjuvens glasögon". Då hittar du snabbt husets svaga punkter.

* Montera ögonmärkta lås på alla fönster som nås från marken, särskilt där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt.

* Sätt lås på altandörren, helst en säkerhetspanjolett med hakregel och låsbart handtag.

* På äldre fönsterdörrar bör en stålplåt monteras i den täckta nederdelen av dörren för att försvåra ett handgrepp.

* Entrédörren ska ha ögonmärkt lås, kompletterat med borrskyddsplåtar.

* Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny bostad.

* Bakkantsäkring bör finnas på alla utåtgående dörrar för att förhindra uppbrytning.

* Bor du i lägenhet – se till att din dörr är inbrottsskyddad.

* Inbrottslarm är avskräckande. Men det är viktigt att larmet är kopplat till en effektiv åtgärd. Kontakta en certifierad anläggarfirma innan du bestämmer dig.

* Bra produkter kräver bra installatörer. En tumregel är att anlita auktoriserade låssmeder för det mekaniska skyddet och certifierade anläggarfirmor för inbrottslarm.

* Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att t ex krossa dina, eller grannens fönster. Gäller inte minst stegar.

* Märk och registrera stöldbegärliga värdeföremål. Märkta föremål är mindre attraktiva för tjuven eftersom de är svårare att avyttra.

* Med SSF Spärrapid kan du spärra borttappade kort och registrera värdeföremål som blir sökbara för polisen.

* Se till att dina nycklar inte går att härleda till din bostad. Använd SSF Nyckelbrickan.

* Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset. Koppla även inomhusbelysningen till timer så att huset ser bebott ut.

* Ha gärna utomhusbelysning med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.

* Lägg inte plånbok, bilnycklar och mobiltelefon i hallen.

* Städa inte så förtvivlat innan du åker bort. Lämna gärna ett par träskor, en vattenslang, lite barnleksaker i trädgården så att huset ser bebott ut.

* Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den syns utifrån. Men byt ut glas och porslin ibland, så att det inte ser likadant ut dag efter dag.

* Häng ut lite kläder på tork innan du reser bort.

* Be grannen tömma brevlådan och klippa gräsmattan/skotta snö under tiden du är bortrest.Be grannen även slänga sina sopor i din tunna och parkera sin bil på din uppfart.

* Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen.

* Fönsterluckor hindrar insyn och försvårar inbrott i både villan och fritidshuset.

* Förvara alla dyrbarheter i bankfack. Tjuven är i första hand ute efter kontanter och sådant som snabbt går att omsätta i pengar; smycken, datorer, kameror och vapen.

* Köp inte säkerhetsprodukter av någon som bara dyker upp vid dörren. Du vet ingenting om säljaren.

* Lås dörrarna även när du är hemma. Då hindrar du smygtjuven.

* Glöm inte bort din egen säkerhet vid t ex brand. Se alltid till att ha säkra – och alternativa – utrymningsvägar via dörrar och fönster i markplan.

* Ett bra områdesskydd gör det svårare för tjuven att osedd komma in i ett fritidshus-område. Vägbom och inhägnad vid t ex bryggor är bra skyddsåtgärder.

* Förvara stegar och verktyg där tjuven har svårt att komma åt dem.

* Fördragna persienner och undanställda blommor skvallrar om att ingen är hemma.

* Göm aldrig nycklar i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.