Boende på ÄNGSHUS (1881 - 1925) 1½ tunnland

1878 - 1883 Torpare Johan Andersson * 22. september 1833 i Berga (G län)(krympling)
Hustru Kristina Nilsdotter * 1832 i Östra Ljungby, avliden 19. januari 1900 av
lungkatarr
oä dotterson Sigfrid * 1885 i Strövelstorp = ÄNGSHUS
Inflyttade 1881
Utflyttade 1902
ANM: Familjen har bott 1863 - 1875 i gården LAXBERG (inflyttade från Hjärnarp)
1875 - 1881 i gården STRANDHUS
1881 - 1902 i gården ÄNGSHUS
1902 - 1904 i HOSPITALET (Strövelstorps kyrkby) endast Johan A.
1904 ÅLDERDOMSHEMMET I Strövelstorps kyrkby
1905 (21. oktober) Johan A. avlider, ” ålderdom” (72 år)

1893- 1898 Inhyses skräddare Nils Elof Götrik * 18. januari 1867 i Höja
Hustru Emilia Svensson * 2. februari 1867 i Strövelstorp (giftermål 1889)
Götrik ” överförd från hären”
Inflyttade 1894
Utflyttade 1895

1899 - 1907 Torparen Johannes Jönsson * 1860 i Barkåkra
Hustru Helena Persson * 1852 i Barkåkra
Barn: Ida Fritzine * 1886 i Barkåkra (jmfr CHATEAU MARGOT 1899 - 1907)
Alma Nathalia * 1887 i Barkåkra
tvillingarna Carl Hjalmar och Hilma Theresia * i Barkåkra
Johannes Jönsson kallades i bygden för ” Ängshusaren ” enligt Margit Johansson
Inflyttade 1897
Utflyttade 1919

1908 - 1921 Arrendator Albin Kornelius Karlsson * 1888 i Strövelstorp
Hustru Paulina Teresia Lindau * 1889 i Björnekulla (jmfr med SVENSTORP
1899 - 1907)
Barn: Nils Alvar Torsten * 1913 i Strövelstorp
Margit Elisa Teresia * 1914 i Strövelstorp
Utflyttade 28. augusti 1925