Ritningar på Sjöhusgatan 7
Ritning huset
PDF-format
   Ritning uthuset
PDF-format
Material beskrivning sid 1
PDF-format
Material beskrivning sid 2
PDF-format
Material beskrivning sid 3
PDF-format
Material beskrivning sid 4
PDF format