Kyrkan S:t Mikaels historia

S:t Mikael ligger i södra delen av Ängelholm, alldeles intill ishallen på Södra Utmarken. Kyrkan är samfällighetens yngsta. Första spadtaget togs sommaren 1996 och redan i mars året därpå stod den klar till en kostnad av c:a 10 miljoner kronor. Kyrkan invigdes den 23 mars 1997 av domprost Anders Svenningsen.
S:t Mikael är ritad av arkitekt Pontus Möller. Hans förslag vann tävlingen där tre arkitekter fick lämna in skissförslag på hur man ville att den nya kyrkan skulle se ut. Namnet S:t Mikael är hämtat från ängeln Mikael i Bibeln. Eftersom Ängelholm har en ängel i sitt stadsvapen tyckte man att namnet på en ängel skulle vara passande.

Planlösningen är byggd kring en korridor ( ett långskepp ) som fungerar som huvudkommunikation, men som också har direkta rumskontakter. Här kan man verkligen tala om allt i ett. Förutom kyrkorum finns kök, café, kontor, ett kyrktorg samt lokaler för barn- och ungdomsverksamhet i samma byggnad. Detta ger många praktiska möjligheter och skapar en trevlig gemenskap. Att Pontus Möllers förslag är benämnt "Gemenskapen den gror" är ingen slump.

Arkitektens ambitioner var att ta vara på skånskt kulturarv med vitkalkade kyrkor med röda tak och han har utvecklat denna tradition vidare med en nutida arkitektur. I altarväggen har inmurats fyra tegelstenar hämtade från kyrkorna i Ängelholm, Höja och Rebbelberga samt från EFS-kyrkan på Villagatan. Arkitekten har utgått från att altaret bildar centrum i kyrkan. Härifrån sprids ordet likt ringar på vattnet. Ringarna avtecknar sig i golvbeläggningen. Utanför byggnaden förs de vidare i markbeläggning, parkering och trädplantering.

Bakom altaret hänger ett kors tillverkat av den 7200-åriga ek som påträffades i Rönneå när man byggde Sockerbruksbron. Även dopfunten är tillverkad av virket från denna ek. Såväl altare som kors och dopfunt är ritade av Pontus Möller.

Kyrkan S:t Mikael på Södra Utmarken är en byggnad där man känner rötterna och traditionerna tillbaks i tiden lika väl som den ger uttryck för vår tid och har sina egna karaktäristiska drag. Kyrkan har öppet i samband med olika verksamheter och det är öppet café tisd. Onsd.och torsd. Kl.14-16.

Delar av S:t Mikael kan hyras vid dopkalas eller begravningskaffe. Mer uppgifter om detta eller om Du vill veta något annat som rör
S.t Mikael ring 0431-258 15.


Läs mer på Svenska Kyrkan Ängelholms Hemsida