Uppdaterad 2011-08-31
Skicka oss en e-post - klicka här

Tillsammans ska vi göra vårt område trafiksäkert.


Akut trafikinformation

Kundtjänst för väg- och färjetrafikfrågor

0771-24 24 24

Ring detta nummer för att rapportera hinder eller skada på väg.


UTSKICK 2011-09-01
Informatom om hastighet och dess konsekvenser vid överträdelse av gällande hastighet
Se PDF-fil här

 
2010-11-01 Möte med Jan-Ïnge Hansson och Tommy Wiberg ang. busslinje 2 Minnesanteckningar  
2010-05-24 Svar från kollektivtrafknämnden ang. busslinje 2:s södra slingan
 
2010-04.23 Tekniska nämden ang. busslinje 2 ut på Epadalen/Södra Utmarken/Kulltorp. PDF-fil  
2010-04-23 Brev till Åsa Herbst ang. busslinje 2 ut på Epadalen/Södra Utmarken/Kulltorp.
PDF-fil
Vägvärkets guide om några trafikregler
2010-03-24. Brev till Kollektivtrafiknämnden i Hässleholm ang. busslinje 2, södra sträckningen PDF-fil Väglagsstatus m.m.
Svar från Jerker Swanstein PDF-fil
Vägmärken
Skrivelse till Jerker Swanstein, ordf. Regionstyrelsen ang. busslinje 2:s sträckning ut på Södra Utmarken/Kulltorp  
2009-10-20Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämden
 
2009-11-03Minnesanteckning träff med trafikgruppen
 
Minnesanteckning träff Utmarksvägen
ang. förtätning på Utmarksvägen-Kullavägen

 
Karta på ev. bebyggelse Utmarksvägen  
Fördjupning av översktsplanen överSödra Ängelhlolm
 
Brev till stadsarkitektkontoret om översiktsplanöversiktsplan för
Södra Ängelholm

 
Tidningsartiklar  
Brev till Tekninska Nämnden
 
Hastighetsanalys
 
Möten med kommunen
 
2004Förslag till tekniska kontoret år
 
Brev till Länstyrelsen
 

 

Vill vara med i trafikgruppen?
Ring gruppledaren L. Frasse Franzén 0431-186 94.